BKP-300P/J保持型抗晃电模块
来源: | 作者:zhwld5833 | 发布时间: 2020-04-26 | 9419 次浏览 | 分享到:       该模块在低压系统电源发生晃电时,向接触器提供短时电源,确保接触器线圈在晃电发生时不会异常脱扣。同时,该模块具有重启动功能,也可以重启动的方式实现接触器的抗晃电功能。

       BKP-300P
型抗晃电模块应用于普通交流接触器
       BKP-300J
型抗晃电模块应用于节能型接触器

功能:
       晃电自保持;
       晃电自启动;
       晃电统计;
       SOE
事件;
       故障录波;
       RS485
通讯。

 

特点:
       可靠性高(旁路切换模式);
       判断准确;
       接线简单;
       安装方便;
       抗干扰性能强;
       使用寿命长。