BKP-300F变频器型抗晃电模块
来源: | 作者:zhwld5833 | 发布时间: 2020-04-26 | 9571 次浏览 | 分享到:


       该模块针对低压系统电源发生晃电而造成变频器停机问题。提供变频器重启动功能、故障复归功能、报警型号屏蔽功能,从而实现变频器在电压恢复后的快速启动。该模块适用于各类具备远程复归故障功能的低压变频器回路。


功能:
       变频器再启动;
       故障录波;
       晃电次数统计;
       SOE
事件记录;
       RS485
通讯。

 

特点:
       三相电压监测识别;
       重启动逻辑可靠;
       安装方便;
       抗干扰性能强。