BKP-600型电压暂降监测仪
来源: | 作者:zhwld5833 | 发布时间: 2020-04-26 | 8289 次浏览 | 分享到:       该电压暂降监测仪,对供电系统的电能质量情况进行多参数监测。尤其对电压暂降具有完善的捕捉、记录、统计、还原功能。可以使用户全面分析电压暂降现象的分布成因

 

功能:
       电压暂降监测;
       电压暂升监测;
       短时中断监测;
       谐波监测;
       电压电流相位角监测。

 

特点:
       支持多种通讯方式;
       支持离线数据存储;
       安装方便;
       支持后台数据分析和APP展示。